طبق برنامه از پیش تعریف شده توسط کادر فنی تیم پرسپولیس، برنامه ای منظم برای اردوی این تیم در نظر گرفته شده که به شکل دقیق اجرا می شود.

برنامه منظم تیم پرسپولیس بشرح ذیل می باشد:

ابتدا بازیکنان ساعت 6 صبح از خواب بیدار می شوند و از 6:30 الی 7 برای صرف صبحانه به رستوران می روند. تمرین صبحگاهی در زمین شماره یک کمپ برنامه بعدی تیم بوده که از ساعت 8 الی 9:30 برگزار می شود.

به تشخیص مربیان و در صورت لزوم، بازیکنان از ساعت 10 الی 11 برای استخر و سونا و وزنه زدن به سالن می روند. زمان صرف ناهار از ساعت 12 الی 12:30 در نظر گرفته شده است که پس از آن، بازیکنان برای استراحت به اتاقهایشان می روند.

تمرین نوبت بعدازظهر از ساعت 15:30 الی 17 در زمین شماره دو انجام می شود. همچنین برنامه استخر و سالن وزنه در دستور امور روزانه بازیکنان قرار دارد که زمان آن از ساعت 17:30 الی 18 می باشد.

صرف شام نیز از ساعت 19 الی 19:30 در برنامه آنها مشخص شده است و پس از آن بازیکنان در لابی کمپ حضور یافته و بعد از صرف میوه، شیرینی، چای و قهوه به اتاقهای خود مراجعت می کنند و در ساعت 10 به استراحت می پردازند تا صبح زود از خواب بیدار شوند.

گفتنی است؛ امکانات و وسایل بدنسازی، استخر و سونا، تفریحات ورزشی و ... به طور کامل در کمپ مهیا بوده و هیچ کم و کسری احساس نمی شود.