لینک دانلود


این بازی یکی از بهترین ماشین بازی هایی است که تا به حال ساخته شده است و شما در ژاپن - امریکا - اروپا با رقیب های خود مسابقه می دهید باید بگم اگر دست فرمانتان خوب نیست این بازی را دانلود نکنید چون در صورت تصادف با دیوار لاستیک های ماشینتان جدا می شود و Game Over