پرسپولیس:

1- شیث رضایی - صبا

2- مجتبی شیری - پرسپولیس

3- مهدی شیری - برق

4- ابراهیم شکوری - پیام

5- اشپیتیم آرفی - پیام

6- سپهر حیدری - پرسپولیس

7- جلال اکبری - سپاهان

8- مجتبی زارع - راه‌آهن

9- میثم بائو - ابومسلم خراسان

10- اکبر صفیری - پتروشیمی تبریز

11- میثاق معمارزاده - پرسپولیس

12- سامان آقازمانی - سایپا

13- محمد پروین - اسلواکی

14- محمدحسین ناییجی - استقلال

15- محمدضیاءالدین نیک نفس- پرسپولیس

16- علیرضا حقیقی - پرسپولیس

17- حمیدرضا علی عسگر - پرسپولیس

18- محسن خلیلی - پیروزی

19- غلامحسین بادامکی - پرسپولیس

20- وسلی برازدآلمریا - برازیگنس

21- تیاگو آلوزفراگا - میکستو

22- علیرضا محمد - پرسپولیس (تمدید)

23- محمد منصوری - پرسپولیس

24- کریم باقری - پرسپولیس

25- نبی الله باقری‌ها - پرسپولیس

26- هادی نوروزی - پرسپولیس

27- ملوان فرضیات - پرسپولیس

28- محمد مهدی الهایی - پرسپولیس

29- هوار ملامحمد طاهر - آنورتیسوس قبرس

کادرفنی:

زلاتکو کرانچار - کرواسیا زاگرب

حسین عبدی

احمدرضا عابدزاده