ً
لینک های دانلوداین بازی دقیقا ادامه رزیدنت اویل های قبلی هست


دراین بازی یک موجود پلید با ساخت ماده ای عجیب مردم را تبدیل به آدم های عصبانی که به خون همه جز مردم دهکده خودشان تشنه هستند می کند

او این ماده را در یک دهکده در نزدیکی اسپانیا امتحان میکند و دختر رئیس جمهور امریکا رو هم می دزده در این بین رئیس جمهور امریکایک جوان شجاع به اسم لیون را برای نجات دادن دخترش و ریشه کن کردن نسل آن موجودات به همراه چند پلیس به آن دهکده می فرستد که در اواسط آن دهکده آن پلیس ها به دست آن موجودات کشته می شوند و لیون تنها می ماند در ادامه او لوییس که یک اسپانیایی است و پادزهری برای آن دارو ساخته است و ایدا که همه فکر می کردند او در اویل2 کشته شده است در دهکده پیدا می کند و با همکاری آنها ................برای فهمیدن ادامه داستان بازی را دانلود کنید!