نام:حسین خسرو وزیری


وزن:۱۱۷ کیلو


قد:۱۸۵ سانت


تاریخ ورود:۱۹۷۰


اهل:تهران ایران


متولد: ۱۹۳۹


فینیشر:The Boston Crab


قهرمانیها:


Wwe world champion


World Raw Tag-Team Champion

خسرو وزیری و تریپل اچ