بیوگرافی:
نام اصلیwayne Johnson
لقب:The Rock
تاریخ تولد:2می1972(34ساله)
محل تولدavie, Florida
وضعیت:متهل ازدواج کرده باGarcia Johnson
قد:6'6
وزن:275 lbs
مربیان او:
Rocky Johnson
Pat Patterson
تاریخ ورود به کشتی کچ:1995


لقبهای دیگر:
Flex Cavanah (USWA)
Rocky Miavia(WWF)
The People's Champ
The Great One
The Scorpion King (Hollywood
حرکتهای پایانی:
Rock Bottom
Sharpshooter


حرکتهای مورد علاقه که زیاد استفاده میکنه:
Spine Buster
The People's Elbow
Samoan Drop
DDT
دشمنان:
Owen Hart
Steve Austin
Triple H
Mick Foley
The Big Show
Vince McMahon
Kurt Angle
Chris Benoit
Booker T
Chris Jericho
Test
Undertaker
Hulk Hogan
Brock Lesnar
The Hurricane
Bill Goldberg
Evolution
وب سایت او:
http://www.therock.com/
افتخارات:
او یک بار به همراه یارش یعنیBret Sawyerتوانست کمربندUSWA Tag Team Titles روبگیره.
او همچنین 1 بار کمربندWWF Intercontinental Titleرو داشته.
او یک بار کمربندWWF Federation Titleو کمربندWWF Tag Team Titleرو داشته.
او یک بار نفر اول مسابقه رویال رامبل شده
او همچنین یک بار کمربندWCW Heavyweight Titleرو داشته.