سلام دوستان.


یک خبر خوش برای طرفداران شهرام شکوهی:


دوستان ما به کمک همشهرام شکوهی رو تا رتبه ششم در تاپ توئنی بالا آوردیم و با یه ذره تلاش بیشتر می تونیم شهرام رو نامبر 1 کنیم


           نظر           نظر           نظر